Regulamin rowerowego sklepu PremiumBike.pl


1. Internetowy sklep rowery PremiumBike.pl jest własnością

Green Bike Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem
NIP 785-175-95-85; REGON 300721871
wpis w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu Oddział w Kościanie; dalej nazywana „Sprzedającym”.


2. Klientem sklepu PremiumBike.pl może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w dalszej części nazywana „Klientem”. Klientem sklepu PremiumBike.pl mogą być również osoby niepełnoletnie, dokunujące zakupu wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu - 365 dni w roku.

4. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży przyjmuje się potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient informuje obsługę sklepu o swoim wyborze poprzez: złożenie zamówiania korzystając z funkcjonalności sklepu internetowego PremiumBike.pl, drogą telefoniczną lub via e-mail. Klient otrzyma informację o dostępności drogą mailową lub telefoniczną w czasie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

5. Złożone przez Klienta zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, drogą wysyłkową zgodnie z opisem formy dostawy wybranego produktu na stronie produktu.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych: DPD, RohligSuus oraz własnych transportów sprzedawcy. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia, w jednym z punktów, których listę zobaczy po wyborze opcji "odbiór osobisty" podczas składania zamówienia.

6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego towaru z przedmiotem zamówienia, należy poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji oraz przedstawić preferowaną formę rozwiązania zaistniałej sytuacji. Informację należy przekazać drogą mailową na adres doradca@premiumbike.pl lub wysyłając stosowne pismo na adres sprzedającego. Najszybszą formą kontaktu jest kontakt drogą elektroniczną. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia.


7.
 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.


8.
W okresie 100 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość - czas ten został wydłużony z przewidzianych w ustawie 14 dni do 100 dni. Sprzedający w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość zwróci środki na wskazany przez klienta rachunek. Okres 100 dni nieobowiązuje Klientów, którzy dokonali zakupu korzystając z programu lojalnościowego
zwanego dalej Programem Partnerskim Polecaj i Zarabiaj – Klientom tym, przysługuje prawo do zwrotu w terminie zgodnym z przepisami (14 dni od dnia otrzymania towaru).


9.
 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Wszystkie produkty oferowane w rowerowym sklepie internetowym PremiumBike.pl objęte są 23% stawką podatku VAT.


10.
 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


11.
 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


12.
 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


13.
 . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


14.
 Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 49 lub nowsza, IE wersja 11 lub nowsza, Opera wersja 35 lub nowsza, Chrome wersja 54 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu PremiumBike.pl należy wyłączyć je wszystkie.


15.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


16.
Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane drogą elektroczniną na adres doradca@premiumbike.pl lub korespondencyjnie na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


17.
 Przedstawione w ofercie koszty transportu/dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie Polski. Istnieje możliwość dostawy pod dowolny adres poza Polską za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości przesyłki i adresu dostawy, a jej koszt ustalany indywidualnie przed złożeniem zamówienia.


18.
 Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub nieprawidłowej informacji o dostępności produktu u jednego z dostawców. W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego, wpłacone przez Klienta środki zwracane są w ciągu 48 godzin, w sposób zgodny ze sposobem ich wpłaty.

 

19.Wysyłka rowerów:
- Kross, Le Grand i Kellys - rowery wysyłamy fabrycznie złożone i wyregulowane, do transportu mają odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę i siodło. Aby rozpocząć eksploatację należy rower złożyć i wyregulować. Montaż i regulację należy wykonać w dowolnie wybranym serwisie rowerowym (koszt takiej usługi ~ 80,-PLN). Rowery Kross objęte są 2-letnim okresem gwarancji udzielanej przez sprzedawcę i dostarczane są w formie zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. Producent Kross umożliwia korzystanie z sieci autoryzowanych punktów serwisowych (gwarancja producenta), w tym celu należy wykonać pierwszy przegląd po miesiącu od rozpoczęcia eksploatacji oraz drugi po roku od rozpoczęciu eksploatacji - przeglądy są płatne, a ich koszt wynosi odpowiednio: 40/75,-PLN (rowery dziecięce i młodzieżowe), 55/120,-PLN (rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie) i 80/150,-PLN (Rowery Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt).

- Specialized, Giant, Cannondale, Whyte - rowery wysyłamy w 100% złożone, wyregulowane i gotowe do jazdy bez dodatkowej opłaty

- Dostawa roweru Kross, Le Grand złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 199,-PLN – okresowo obowiązuje promocja polegająca na darmowej dostawie rowerów gotowych do jazdy, Klient jest informowany o formie dostawy wybranego roweru w zakładce Dostawa i Zwroty na stronie z wybranym rowerem

- Dostawa roweru Kellys, złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 199,-PLN – okresowo obowiązuje promocja polegająca na darmowej dostawie rowerów gotowych do jazdy, Klient jest informowany o formie dostawy wybranego roweru w zakładce Dostawa i Zwroty na stronie z wybranym rowerem